midtkil.no

Her fins blant annet:
Hjemmeside om 5-årsjubiléet av at vi giftet oss.
Anne Jorunn si hjemmeside
Håvard si hjemmeside
Legobygging i speiderrommet i Metodistkirka mai 2001.
Legobygging i Wesleysalen i Metodistkirka mai 2002.