Jul(emesse) - 12 månder til ende...

Nå skal det sies at Metodistkirken i Trondheim for tiden ikke har julemesse, men har et minisalg av varer som kan ligne på et julemessesalg samt utloddninger. Men her ligger det en del biler av julemesseproduksjon fra tidligere år - og kanskje en dag kommer det flere bilder av det som i komitévalgene til Kirka kalles "Aktiviteter tidligere kallt Julemesse"....

Dette er et bilde av tre av Baby Born-dukkene vi har lodda ut. Hvert år lager jeg dukke m/garderobe og dukkeseng. I tillegg syr jeg mye dukkeklær som selges til de som allerede er dukkemammaer...

{short description of image}

Men siden jeg lekte langt mer med Lego enn med baby-dukker i min barndom, har jeg de siste åra laga en adventskallender med 24 små lego-esker til utloddnig. Den vil jeg vinne selv!